-->
Phong cách
Tính năng
Theo cột
Theo giá

ARForms v3.7.0 - Wordpress Form Builder Plugin


ARForms is a premium wordpress form builder plugin with inbuilt support of multiple email marketing system integration facility. It has support of 7 autoresponder systems which are Aweber, mailchimp, getresponse, Icontact, Constant contact, Ebizac, GVO.ARForms is a premium wordpress form builder plugin with inbuilt support of multiple email marketing system integration facility. It has support of 7 autoresponder systems which are Aweber, mailchimp, getresponse, Icontact, Constant contact, Ebizac, GVO.ARForms v3.7.0 - Wordpress Form Builder Plugin,wordpress,form builder,wordpress plugin,happy forms wordpress,wordpress form builder,contact form plugin wordpress,wordpress form plugin,wordpress contact form plugin,wordpress form,contact form wordpress,best free contact form plugin wordpress,happy forms plugin,wordpress plugins,advanced wordpress forms plugin,wordpress contact form,superform wordpress form builder,free wordpress form builder

THÔNG TIN THANH TOÁN & DỊCH VỤ:

 • Tên tài khoản: Nguyễn Anh Tuấn
 • Số tài khoản: 0501000058467
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • Hỗ trợ cài đặt: fb.com/kequaduongvodanh
 • Dịch vụ: Xem chi tiết >>
  + Nhận convert template từ Wordpress
  + Sửa lỗi, nâng cấp template
  + Thiết kế Form Liên hệ từ Google Form
2 Comments