-->
Phong cách
Tính năng
Theo cột
Theo giá

Layered Popups for WordPress v6.51

Internet is full of boring popups. So, it’s a time to break this trend. That’s why we created “Layered Popups” (WordPress popups plugin). With this plugin you can realize your imagination and make unique multi-layers WordPress popup windows. You can create multiple layers with whatever-you-want content and add custom transitions/animations for each layer.


Layered Popups for WordPress v6.51


Internet is full of boring popups. So, it’s a time to break this trend. That’s why we created “Layered Popups” (WordPress popups plugin). With this plugin you can realize your imagination and make unique multi-layers WordPress popup windows. You can create multiple layers with whatever-you-want content and add custom transitions/animations for each layer.

Layered Popups for WordPress v6.51,wordpress,popup,layered popups,popup plugin for wordpress,layered popup,layered popups for wordpress,layered popups for wordpress free,layered popups for wordpress v3.60,layered popups for wordpress nulled,layered popups for wordpress download,layered popups for wordpress free download,wordpress popup,popup plugin for wordpress layered popups features,popup plugin for wordpress layered popups reviewTHÔNG TIN THANH TOÁN & DỊCH VỤ:

 • Tên tài khoản: Nguyễn Anh Tuấn
 • Số tài khoản: 0501000058467
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • Hỗ trợ cài đặt: fb.com/kequaduongvodanh
 • Dịch vụ: Xem chi tiết >>
  + Nhận convert template từ Wordpress
  + Sửa lỗi, nâng cấp template
  + Thiết kế Form Liên hệ từ Google Form
0 Comments