-->
Phong cách
Tính năng
Theo cột
Theo giá

WP-Optimize Premium 2.2.13

WordPress’ most popular optimization plugin with over 700,000 existing users. WP-Optimize automatically cleans up and optimizes your WordPress database. It’s a simple, highly effective tool that removes all kinds of old revisions, spam and trash with just a couple of clicks.

WP-Optimize Premium 2.2.13

WordPress’ most popular optimization plugin with over 700,000 existing users. WP-Optimize automatically cleans up and optimizes your WordPress database. It’s a simple, highly effective tool that removes all kinds of old revisions, spam and trash with just a couple of clicks.

THÔNG TIN THANH TOÁN & DỊCH VỤ:

 • Tên tài khoản: Nguyễn Anh Tuấn
 • Số tài khoản: 0501000058467
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • Hỗ trợ cài đặt: fb.com/kequaduongvodanh
 • Dịch vụ: Xem chi tiết >>
  + Nhận convert template từ Wordpress
  + Sửa lỗi, nâng cấp template
  + Thiết kế Form Liên hệ từ Google Form
0 Comments