-->
Phong cách
Tính năng
Theo cột
Theo giá

Download Free BackupBuddy v8.4.18.0 – Back Up, Restore & Move WordPress plugin

Download Free BackupBuddy v8.4.18.0 – Back Up, Restore & Move WordPress plugin

Download Free BackupBuddy v8.4.18.0 – Back Up, Restore & Move WordPress plugin

Download Free BackupBuddy v8.4.18.0 – Back Up, Restore & Move WordPress plugin

Download free BackupBuddy WordPress plugin v8.4.18.0

BackupBuddy v8.4.18.0 is a premium Original WordPress Backup plugin. With this plugin you can easily backup, restore or move your WordPress site to another domain or server. The BackupBuddy plugin will help you to backup includes everything needed to run your WordPress website. Also it will Backup all WordPress files, all files in the WordPress Media library, your WordPress themes and WordPress plugins and more. if you want you can also able to download previous version of this plugin BackupBuddy v8.4.16.0.Download Free BackupBuddy v8.4.18.0 – Back Up, Restore & Move WordPress plugin,wordpress,wordpress backup,backup wordpress,wordpress backup plugin,backup wordpress site,restore wordpress backup,wordpress plugin,wordpress full backup,restore wordpress from backup,backupbuddy,backup,how to restore wordpress site,how to restore wordpress website,manually restore wordpress,restore wordpress,backup buddy wordpress,wordpress migration plugin,wordpress tutorial,wordpress plugins,automatic wordpress backup

THÔNG TIN THANH TOÁN & DỊCH VỤ:

 • Tên tài khoản: Nguyễn Anh Tuấn
 • Số tài khoản: 0501000058467
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • Hỗ trợ cài đặt: fb.com/kequaduongvodanh
 • Dịch vụ: Xem chi tiết >>
  + Nhận convert template từ Wordpress
  + Sửa lỗi, nâng cấp template
  + Thiết kế Form Liên hệ từ Google Form
0 Comments