-->
Phong cách
Tính năng
Theo cột
Theo giá

Youzer v2.3.0 - Buddypress Community & User Profiles

Youzer v2.3.0 - Buddypress Community & User Profiles


Youzer v2.3.0 - Buddypress Community & User Profiles,buddypress,wordpress,buddypress profile,buddypress users,youzer,buddypress profile plugin,wordpress community,buddypress themes,wordpress user registration,buddypress content,buddypress installation problems,buddypress member header,buddypress (software),wordpress users,wordpress user plugin,disturbing wordpress community,buddypress skins,buddypress wordpress plugin,buddypress extensiones,formbuilder buddypress,buddypress website,userYouzer is a Community and User Profiles Management Solution with a Secure Membership System, Social Login, Front-end Account Settings, 14 Header Styles, +20 Profile Widgets, 16 Color Schemes, Advanced Author Widgets, Powerful Admin Panel, Fully Responsive Design, Extremely Customizable and a Bunch of Unlimited Features.

Youzer v2.3.0 - Buddypress Community & User Profiles,buddypress,wordpress,buddypress profile,buddypress users,youzer,buddypress profile plugin,wordpress community,buddypress themes,wordpress user registration,buddypress content,buddypress installation problems,buddypress member header,buddypress (software),wordpress users,wordpress user plugin,disturbing wordpress community,buddypress skins,buddypress wordpress plugin,buddypress extensiones,formbuilder buddypress,buddypress website,user

THÔNG TIN THANH TOÁN & DỊCH VỤ:

 • Tên tài khoản: Nguyễn Anh Tuấn
 • Số tài khoản: 0501000058467
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • Hỗ trợ cài đặt: fb.com/kequaduongvodanh
 • Dịch vụ: Xem chi tiết >>
  + Nhận convert template từ Wordpress
  + Sửa lỗi, nâng cấp template
  + Thiết kế Form Liên hệ từ Google Form
0 Comments